Regelement

Algemeen Huishoudelijk Regelement

 1. Voor het zwemmen eerst douchen.
 2. In het zwembad geen shampoo of zeep gebruiken.
 3. Na het zwemmen dient u zich eerst af te drogen voordat u naar de gang gaat.
 4. Geen buitenschoenen gebruiken tijdens de fitness.
 5. De kleedkamers voor fitness en dans zijn boven.
 6. v.m. de hygiëne verzoeken we u een handdoek op het fitness toestel te leggen voordat u het toestel gebruikt.
 7. U dient zich aan de aanwijzingen van het personeel/directie te houden.
 8. Het verblijf in Sportcentrum Bossink is op eigen risico.
 9. Sportcentrum Bossink is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, noch voor enige letsel of andere schadelijke gevolgen voortkomende uit een bezoek aan Sportcentrum Bossink.
 10. Schade toegebracht aan de inventaris en/of het gebouw door de gebruiker, zal op de verantwoordelijke gebruiker worden verhaald.

Taekwondo Regelement*

 1. Iedereen houdt zich aan de erecode van vechtsport. Deze luidt als volgt “Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”
 2. Eenieder die komt trainen dient de regels van hygiëne in acht te nemen, te weten: schone kortgeknipte nagels, schone handen-voeten-hals e.d. en een schone dobok (Taekwondopak).
 3. Alle sierraden moeten af zijn tijdens de training, wanneer dit niet mogelijk is moet het sieraad afgeplakt worden.
 4. Leden van de club zijn verplicht het lidmaatschap van de TBN aan te vragen en na toelating tot de TBN verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, regelementen en besluiten van de TBN.
 5. Leden dienen op de hoogte te zijn van de blessure beheersmaatregelen, deze zijn te vinden op de website: www.taekwondobossink.nl

*Deze Sectie is alleen van toepassing op personen die de sport Taekwondo beoefenen