Blessures

In de volgende tabel zijn de blessures gerubriceerd in de 2e kolom bij de oorzaak in de 1e kolom.
In de 3e kolom staan beheersmaatregelen om de blessures te voorkomen.

Oorzaak Blessure(s) Beheersmaatregel(en)
Geraakt worden door een trap of stoot. Blauwe plek / kneuzing. Hersenschudding. Snee (tand door de lip). Botbreuken. Dragen van beschermers in trainingen en wedstrijden (sparren). Bitje bij sparren. Tijdens trainingen de sporters er op attenderen dat zij niet te hard trappen (sportief en veilig trainen). Voldoende ruimte tussen sporters / paren. Door trainingsinhoud aan te passen aan de grote van de dojo.
Geraakt worden door een nagel. Snee Sporters moeten voor aanvang van de training of wedstrijd hun nagels kort knippen.
Slechte of verkeerde warming-up. (In)gescheurde pezen. (In)gescheurde spieren. Verrekking van spieren. Zorgen voor een gepaste warming-up en bij de sporters checken of zij opgewarmd zijn.
Te hoge intensiteit tijdens training (trainingsintensiteit niet afgestemd op de sporter(s)). Verrekking van spieren. Duizeligheid (vermoeidheid). Verzwikking, blauwe plek / kneuzing en botbreuken (door duizeligheid). Doelgroep bepalen voor het maken van de training. Tijdens de training de gesteldheid van de sporter monitoren. Intensiteit in de training opbouwen.
Slechte voeding en vocht toestand. Duizeligheid (suiker of vocht tekort). Verzwikking, blauwe plek / kneuzing en botbreuken (door duizeligheid). Instructie aan sporters over goede voeding en drinkpauzes tijdens (intensieve) training.
Onveilige situatie in de dojo. Vallen (bijv. rondslingerende materialen). (In)gescheurde pezen. (In)gescheurde spieren. Verrekking van spieren. Blauwe plek / kneuzing. Botbreuken. Snee. Zorgen voor een veilige training door de dojo opgeruimd en netjes te houden. Uitstekende delen in dojo weghalen of afschermen.